Cursuri în domeniul situațiilor de urgență

Suntem specializați în organizarea de cursuri care acoperă tematica situațiilor de urgență. Pe un plan mai larg, SC ALSTING SERVICII SRL Alba Iulia oferă cunoștințe de bază și specializate în instruirea și formarea profesională în aria situațiilor de urgență. Astfel de cursuri se organizeaza și in Alba Iulia la sediul societății noastre. Desigur, aveam capacitatea organizării și instruirii în cele mai bune condiții în diferite alte judete din tara. Astfel, cursuri de securitate în muncă ținem și în Timis, Caras Severin, Brasov, Satu Mare. Mai jos, detaliem urmatoarele cursuri autorizate in domeniul situatiilor de urgenta:
Denumire cursCadru Tehnic cu Atributii in Domeniul PSISef Serviciu Privat/Voluntar pentru Situatii de UrgentaServant Pompier
Cod COR541902541901541104
Tip programperfectionareinitiereinitiere
Durata136 ore (teorie: 118 ore, practica 18 ore)160 ore (teorie: 54 ore, practica 106 ore)160 ore (teorie: 54 ore, practica 106 ore)
Competente profesionale dobandite
 • Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice;
 • Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 • Elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor.
 • Instruirea personalului serviciului si a altor categorii de personal;
 • Planificarea activitatilor preventive si de control privind respectarea normelor de prevenire în domeniul situatiilor de urgenta;
 • Stabilirea tehnicilor de interventie în situatii de urgenta;
 • Analizarea situatiei la locul evenimentului;
 • Coordonarea activitatilor în situatii de urgenta;
 • Elaborarea documentelor specifice activitatii serviciului voluntar/privat pentru situatii de urgenta;
 • Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar/privat pentru situatii de urgenta.
 • Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă;
 • Desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă;
 • Executarea interventiei in situatii de urgenta;
 • Intretinerea mijloacelor tehnice de interventie din dotare.

Cursurile se finalizeaza cu un examen (test grila + proba practica) si cu eliberarea unui certificat de absolvire cu valabilitate nelimitata, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Pentru inscriere aveti nevoie de: copie CI, copie diploma de studii (minim studii medii), cerere de inscriere (formular tipizat), contract de formare profesionala (tipizat).Galerie foto

Organizam cursuri in sali de clasa specializate, dotate cu toate conditiile necesare pentru o instruire profesionala. Detinam masina de pompieri.
Administrare și SEO: 789.ro