Cursuri SSM. Cine poate fi inspector SSM

sala de cursuri ssm
Cursuri SSM; inspector securitate și sănătate în muncă
01/02/2019
inspector ssm
Cursuri SSM, inspector SSM… la ce sunt bune!?
01/03/2019
cursuri SSM inspector SSM

material didactic la cursuri SSM

            Necesitatea participării la programe de perfecționare (cursuri SSM) este definită de Legea 319/2006. Tot din cuprinsul actului normativ rezultă și nivelul minim de pregătire al unui inspector SSM. Chiar dacă, pe alocuri, nu este reliefată, există condiția implicită ca aceste cursuri SSM să fie organizate de o firmă sau organism acreditat la nivel national.

            Legea nr. 319 din 14 iulie 2006, actualizată, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, care reprezintă legea cadru în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), are ca scop “instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor (art.1) şi “stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii” (art.2).

            Cerințele enunțate mai sus se aplică în practică prin implementarea și organizarea de cursuri SSM. Sunt așa-numitele curusri de formare profesională care pregătesc printre altele și pentru calificarea de inspector SSM.

            Această lege “se aplică în toate sectoarele de activitate, atât publice, cat şi private (art.3, alin 1), cu excepţia celor prevăzuţi la art.4 (activităţi specifice din serviciile publice, cum ar fi forţele armate sau poliţia,etc). Excepțiile se datorează faptului că respectivele servicii publice folosesc noțiuni și standarde SSM mult superioare.

Cursuri și calificări cu obligativitate subînțeleasă

            Conform acestei legi şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobată prin Hotărârea nr. 1425 din 11 octombrie 2006,  angajatorii trebuie să-şi organizeze activitatea de prevenire şi protecţie, pe care o poate realiza în funcţie de activitatea desfăşurată, care implică anumite riscuri specifice activităţii şi in functie de nr. de lucrători, în următoarele moduri:

  1. prin asumarea de către angajator, în condiţiile prevăzute de lege (art. 9 alin.4 din L319/2006, act.), a atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), prevăzute de lege;
  2. prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie, denumiţi lucrători desemnaţi, nominalizaţi prin decizie de către angajator, respectiv cel puțin un inspector SSM;
  3. prin înfiinţarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire şi protecţie;
  4. prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.

                Este de la sine înțeles că angajatorii care nu au capacitatea de oraganizare de cursuri SSM sau nu pot menține posture de inspector SSM vor trebui să externalizeze aceste ocupații.
            Una din condiţiile pentru dobândirea capacităţilor şi aptitudinilor corespunzătoare efectuării activităţilor de prevenire şi protecţie, este pregătirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Adică participarea la acitivtăți de instruire (cursuri SSM) pentru obținerea abilității de inspector SSM.

Cursuri SSM, condiții minime

            Pentru punctul a) cerinţa de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este cel puţin urmarea unui curs SSM cu o durată minimă de 40 de ore, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.

            Pentru punctul b) cerinţa de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru lucrătorii desemnaţi, este urmarea unui curs SSM cu o durată de 80 de ore, considerat nivel mediu  de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,  care se atestă printr-un certificat  de absolvire a cursului, eliberat prin Ministerul Educaţiei.

            Conform Legii nr. 319 din 14 iulie 2006, actualizată, în unităţile, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României, inclusiv cu capital străin, care au un număr de cel puţin 50 de lucrători, trebuie să se constituie şi să funcţioneze Comitetul de securitate şi sănătate în muncă. Din Comitetul de securitate şi sănătate în muncă fac parte reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, iar secretarul acestei comisii este lucrătorul desemnat. Un inspector SSM este deja o condiție.

Alte condiții pentru inspectorii SSM

            Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 40 ore.

            Secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, lucrătorul desemnat, trebuie să îndeplinească cerinţele de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător nivelului mediu,  prin urmarea unui curs cu o durată de 80 de ore.

            De asemenea, persoanele care vor să desfăşoare activităţi de prevenire şi protecţie, pe bază de contract cu angajatorii,  trebuie să înfiinţeze un  Serviciu extern de prevenire şi protecţie care să fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Certificate atestate

            Una din cerinţele solicitate în vederea obţinerii abilitării Serviciului extern de prevenire şi protecţie, este certificatul  de absolvire a cursului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de 80 de ore.             S.C.Altsting S.R.L, furnizor de formare profesională autorizat, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.129/2006, privind formarea profesională a adulţilor, efectuează cursuri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de 40 ore şi de 80 de ore corespunzător nivelului mediu de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Comments are closed.

Administrare și SEO: 789.ro